Các bạn yêu ca hát có thể đên với Phòng trà MÂY – Nơi dành cho anh em trong giới nhé .Phòng trà Mây Địa chỉ: D1 Thất Sơn Phường 15 Quận 10 (Ngay ngã 3 Đồng Nai- Thất Sơn) Liên hệ: 0909 756 132 Thời gian từ 8:30 tối