Mình đang cần tiền ai có nhã ý giúp đỡ nt mình nha điều kiện mình sẽ nc rõ qua tn 0xxxxxxx0x