Mình tên Hiệp làm điều dưỡng tại phủ lý, cần tìm bạn lam quan hệ nghiêm túc. Đảm bảo nhiệt tình, hết mình, nếu hợp có thể lâu dài.
Liê hệ 0xxxxxxxxx