Tôi trai thẳng, đang nuôi con, Gặp khó khăn nên cần làm việc theo yêu cầu, vui lòng nhắn tin 0xxxxxxxxx