Tên Minh giả danh Nguyễn Đình Nam, Nguyễn Huy Hoàng, Phan thanh sơn sdt 0xxxxxxx0x trên ngaytho hn lừa đảo khách