Mình mới ra grand wourd Phú quốc. Tìm bạn tinh đi cà phê . Nt Zalo 0x0xxx0xxx