Em tên Vũ, em xx tuổi..em muốn được phục vụ mấy anh lớn tuổi..Em có thể chơi với mấy anh cã đêm nếu có yêu cầu..Người sạch sẽ, mịn màng..nếu anh nào thích thì goi em nha.0xxxx0xxxx