Mình tên, quang,xx tuổi xxcm,minh sach se,men,tim top,bot,ai có nhu cầu liên hệ 0xxxxxxxxx.