Em tên minh năm nay em .. tuổi ở thành phố huế rất mong được làm quen và phục vụ quý bà