Cậu Phùng Văn Tuấn sđt, zalo 0xxx0xxx0x lừa đảo khách hàng đề nghị ko cho qc lừa khách