Mình tìm bạn giao lưu.
Mình ..t, .m, kg, .cm.
Ai muốn làm bạn thì add zalo 0…..
Rất vui được làm quen các bạn!!