Muốn trải sự đời , có chị em nào giúp không ạ. ở biên hoà nhé