Em tên minh năm nay em .. tuổi ở thành phố huế rất vui vì được phục vụ các quý bà số điện thoại em 0…..