Nay bên biển chỗ bên cạnh temple tụ tập đông ghê, mỗi cây dừa có cặp chịch . Mọi người chạy xe vô chỗ biển để nhe! Mình vào vô tình có cặp đang đụ, thế là vào luôn , có trai gái đụ nữa,
Ra trẩy hội nào !