Buổi tối có g nào đi vào khu cạnh trường Đại học FPT hoà Hải chơi ko ah