Mọi người cẩn thận với số 0xxxxxxxxx lừa đảo. Đăng là sinh viên, cho sôa zalo và gửi hình trai đẹp rồi mang cái thân nghiện xấu trai đến gặp khách vòi tiền