E đang ở Biên Hòa
E muốn kiếm thêm thu
nhập kính đáo sạch sẽ
Chị nào có nhu cầu gọi cho e 0xxxxxxxxx