Minh quân . tuổi, cao . m , năng kg, menly, dễ thương, đẹp trai, rất dâm, hàng to dài nhiều lông ngực xuống bụng làm tình dâm, nhiệt tình, a chị nào nhu cầu alo cho quân, số dt 0..0.0