Em xx tuổi ở Hn, chưa xx bao giờ, on prep muốn tìm bạn an toàn thử xx ạ