bot diên lạc 0xxxxxxxxx. e bú ku rất giỏi. phục vụ các a đi du lich