Anh là đàn ông chuẩn men xxt , ở TP HCM, anh thích năm yên cho bot bú nút vú , bú nút cu anh , nếu bot nào thích bú như như vậy thì ll 0x0xxxxxxx