Nhận đi khách. Phục vụ từ a.z cho các chàng có nhu cầu. 0xxxxxx0xx. Call me.