Mình nhận khu vực Hà Nội. Top Bot đều chơi giỏi. Hàng to fuck khỏe. Và đặc biệt mình biết massage tốt! Zalo 0xxx0xxxxx