Minh cung cấp trai sịn hàng sách tay cho khách nữ hang sang .hoạc khách nam giới thượng lưu hào phóng lh đt hoac za lo 0xxxxxxxxx cơ sở mình trần thái tông cầu giay hà nôi. (Chỉ tiếp khách sang trong xin cảm ơn)