Cần đi khách . Chịu chơi. E mới lên sg xxtuoi dài xxcm. Bảo đảm ko đẹp sung sướng ko ăn tiền . Lh em 0x0xxxxxxx