Em nhận mát xa tại nhà. Địa chỉ em số xx đường số xx, Phường Bình Trưng Tây, Quận x. Số nhà xxx. Em top dâm, có hi nếu ai yêu cầu. Hàng ngon. Gọi cho e sẽ đến phục vụ. Em cám ơn. SDT: 0x0xxxxxx0