Dịch bệnh khó khăn quá nên em cần kiếm tiền. E cao ráo, ưa nhìn. Anh em nào giúp được inb Zalo em ạ. 0xxx năm xx tám 0x.