Mình Str boy men,dễ nhìn,hiền lành,trầm tĩnh,đàng hoàng U.0,quê mtay..Tìm người a kết bạn,nói chuyện, 0….Kv Tân Bình,Phú Nhuận,Q.,Q..