E xx tuổi cao xmxx xx kg muốn tìm các chị để các chị nuôi ạ