Nhận đi khách đàng hoàng, lich sự là nhân viên văn phòng chẳng hạn. Giá đi là .00k . SDT 0……… Có thể e đang đi lam không nghe máy thì mọi người nhắn tin e sẽ trả lời ạ
Đẹp trai cần tiền làm trai bao (có hình)