Trai thẳng cho bus nhẹ nhàng, mình mới làm nên còn bỡ ngỡ