Cần x cập vc để some cùng mình và nguoi iu mình o binh duong