Mình xx tuổi đang làm điều dưỡng tại Phủ Lý – Hà Nam, muốn tìm Top nghiêm túc, quan hệ lâu dài khu vực hà nam – hà nội.
Sđt: 0xxxxxxxxx