Mình cần tìm bạn tâm sự.mình xx tuổi ai quan tâm. Ib số điên thoại 0x0xxxxxxx gần đình hóa an.