Thông tin bên dưới, đọc kỹ dùm . Tui dễ tính mà nhảy vào hỏi mấy cai tui ghi ở đây rùi, là tui quạo nha.

* Bottom, Gym,
* Mông to, trắng, vú bự.
* Matxxa thư giãn . Bú cu giỏi. * Chịch xài bao.
* Ko có x múi nha, chỉ có xx kg mỡ thui.
* Tim teen trẻ đep thi pass dùm.

Zalo chính bị khóa nên xài tạm zalo: 0x0.xxx.xxxx ( mượn người ta) or gọi đt 0xx.xxx.x0xx.

*** Bao khỏe, bao sướng nhưng không bao phòng.