Em cần tiền để trả tiền nhà trọ. Tìm chị nuôi..0xxxxxxxxx.Em đang ở sài gòn