Cần tìm anh Top gặp ở chợ tình qx sau đó cùng nhau đi qua Bình Thạnh tìm ks nhưng ko có, rồi bị lạc nhau giữa Bình Thạnh. P/s: E đi xe Bs xx. – Hôm xx/0x (rằm tháng x al) Lh zl: 0xOx.xxbốn x hai x.