Em bot sinh viên nhận đi khách quanh nội thành hà nội
Mặt mũi sáng sủa, em cao xmx nặng xxkg