Em xxt do thiếu thốn tiền đi học e nhận đi khách với các chị ux0-x0 ạ
Em ở đồng nai hoặc nhận làm lâu dài
Zalo 0xxxxxxx0x