Bạn tình của mình có gắn bi cụ thể là x bi, mình thì chưa quan hệ lần nào. Mình muốn hỏi là gắn bi có thông ass không ạ? Nếu được mình có nên cho không ạ?