E tên Minh x0t xmx xxkg quận x tôn đản, tình hình là e thật lòng đang kẹt tiền để trả nợ cho người ta (lúc dịch thất nghiệp e mượn xài) giờ e không có khả năng trả e cần người thật lòng muốn giúp đỡ e mang ơn nhiều lắm, e không đẹp cũng không x múi nên muốn giúp đỡ đỡ e xin đừng hỏi nếu giúp e kêu e làm gì e cũng làm hết e hứa, liên hệ zalo 0xxxxxxxxx,e cảm ơn mọi người ạ