Em là zai thẳng xx nhưng thích được bot thích nằm dưới. Thích mặc đồ nữ khi lên giường. Và em đang cần tiền. Ưa nhìn hơi gầy. Ai có nhu cầu ai trợ giúp em ai cần makelove cần massage thì nt cho e luôn. 0xxxx0xxxx zalo cũng đc. Bất cứ lúc nào trong hôm nay. Kim mã. Ba đình HN