Thành đạt, Cao xmxx nặng xx kg, cu to xx-xx cm, lông nhiều, phục vụ cho nam x00-x00k x lần, liên hệ 0xxxxxxx0x