Em dịch vừa qua khó khăn nhận đi dich vụ ạ. Em hiền ngoan, dể nhìn da ngăm, rất men. Dịch vụ xtr, tiền tip các anh cho thêm ah. Liênh ệ zl cho em nhé.