HOÀNG, CUTO, DÂM MỖI NGÀY, Mxx, xxKG. CẦN TIỀN GẤP, KHÁCH THẤY VUI THÌ TRẢ TIỀN. PHỤC VỤ CẦN THƠ, SÓC TRĂNG.