Mình là Bita xx mới vào sg được vài tháng. Tư thế bot râm hình thể: xx-xx-xx xx0cm xxkg. Phục vụ tận tình và chu đáo bằng cặp đào bốc lửa. Rất vui được phục vụ các anh gần xa. 0xxxxxxxxx