Mình là Cent muốn quen với các bạn trai.ko thik ẻo lả. 0xxx00xxxx