Mình là Hiếu, mình nhận làm call boy phục vụ các anh có nhu cầu. Minh đẹp trai và nhiệt tình. Mình ở Sài Gòn. Liên hệ 0xxxxxxxxx