MAT_XA PHỤC HỒI (RECOVERY MASSAGE)
– Lịch làm việc (Working time)
Ca 0x (Shift 0x): xx:x0 – xx:x0
Ca 0x (Shift 0x): xx:00 – 00:00
Ca 0x (Shift 0x): 00:x0 – 0x:x0
– Địa điểm (Location): Khách sạn/Nhà riêng (Hotel/Your home)
– Liệu pháp (Course): Massage tinh dầu (Massage Oil) + Xông trầm hương (Agawood Incense)
– Giá (Price): x00.000 VND/suất/serving (x giờ/xhour)
– Liên hệ Zalo/WhatsApp (Contact Zalo/Whatsapp): 0xxxxxxxxx