em boy xx tuổi da ngâm .nhiệt tình vui vẻ . e ở bmt nhận call xx/xx ạ